Gäsene Tingshus i Ljung

 

 

Tingshuset med Häradsstenen i förgrunden

 

Den gamla tingssalen från 1776

Upplev kulturhistoria i Ljung

 

I Gäsene Härads Tingshus med anor från 1776 finns den gamla miljön bevarad genom pietetsfull restaurering med inredning och inventarier i original eller repliker. Huset är ett av de få kvarvarande liknande tingshusen i landet och skyddat som byggnadsminne. Det var i bruk till 1947 och överlevde sedan trots tre beslut om rivning tack vare hembygds- och kulturvänners insatser.

 

Folder i pdf att ladda ner

 

 

 

Holger Sandin © 2010